Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua 18+ Novel

Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~: Chapter 20

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20 Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~-Chapter 20
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • Chu Hạo Minh

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/08/04 21:49
  tr ơi sao lâu vậy Trả lời
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung

  2021/08/04 17:11
  thật là 1 chiếc top thiếu nghị lực Trả lời
 • Bảo Ngân

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/08/04 14:44
  lâuu raa phần 2 qué, lót dép lào ngồi hónggg :>> Trả lời
 • Hoangg Khanhh

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/08/04 13:08
  u là tr =))) Trả lời
 • Kim TaeTae

  Chapter 17 2021/08/04 13:05
  Một chiếc bot hay chửi thầm top Trả lời
 • Chi Đào

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/08/04 12:07
  Ra phần 2 chưa vậy mng Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Trầm

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/08/03 23:18
  ui là trời nhức nách Trả lời
 • Ta My Huyen

  Chapter 4 2021/08/03 22:05
  u là tr =)))))) Trả lời
 • Hùng Phan thế

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/08/03 15:47
  ra chap nhanh đi em đã đợi 20 ngày rồi :((( Trả lời
 • Hân Bảo

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/08/03 04:57
  hóng chap mớiiii Trả lời
 • Hân Bảo

  Chapter 5 2021/08/03 04:01
  công tước mlem waa🤤 Trả lời
 • Châu Thái

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/08/03 03:26
  mấy cml đòi lật kèo thì đi ngủ nha rồi mơ thấy chứ có cl đòi lật để 2 anh và fan Mỹ Cường bọn tao yên 🤗🙏 Trả lời
  • Đặt Tên Lười

   2021/08/04 19:25
   @Châu Thái đồng ý lun!!! Lật kèo cái đầu, dầy mới ngon chớ!!!1emoTrả lời
  • Kim TaeTae

   2021/08/04 12:29
   @Châu Thái Đồng ý với bạnTrả lời
 • Sa Sa

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/08/02 22:47
  má công tước đẹp vl, đẹp qtqđ:))))) Trả lời
 • Hồ Ánh Dương

  Chapter 16 2021/08/02 20:25
  mk dễ đọc truyện ghê 😂 chỉ cần ko ngc tâm thì cái j cx nhai ngon lành cơ mà 2 bạn này dễ thương ghê 🤣🤣🤣 Trả lời
 • Sim Cha

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/08/02 08:46
  mấy bạn nghĩ là sẽ lật cứ yên tâm! Sẽ đ*o lật đâu 🙂. Nên là đừng có ko biết gì rồi nói linh ta linh tinh lật liếc. Đến chap 22 là cũng phải tự hiểu rõ rồi chứ 🙂. Thích lật thì next chỗ khác mà đọc lật. Fan plaything như tôi cảm thấy đ*o chấp nhận được những câu như lật này lật nọ. Xin lỗi phải nõi tin buồn nhưng đ*o lật đâu nhé 😊 Trả lời
 • Lương Giang

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/08/02 00:41
  Nhắc nhẹ mấy bạn fan Cường Mỹ có vào hít ké Mỹ Cường thì hít thôi đừng điên, để fan Mỹ Cường bọn tôi được yên, đừng đòi lật kèo với quy tắc công phải cường thụ phải mỹ, rồi phải thế này thế kia nữa nghe khó chịu lắm🙂 Trả lời
 • Vy GG127

  Chapter 12 2021/08/01 23:37
  ôi v** , đánh yêu kiểu này chắc thế giới này mấy a cj e cô chú bác nằm dưới chắc chết hết mất😳😳😳 Trả lời
 • Nhu Bang Pham

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/07/31 02:00
  lâu ra thế ạ Trả lời
 • Li Khanh

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/07/30 18:28
  ngài công tước hổ báo quá hic, bot mới năn nỉ có tí đã doạ đút vào rồi😭💔 Trả lời
 • Thư Nguyen

  Chapter 22 <Kết thúc phần 1> 2021/07/30 16:30
  Rõ ràng là công giận dỗi đoạn thụ bảo tự đi một mình đi , cái mặt hờn thấy rõ luôn emo. Trả lời