Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua 18+

Gender Bender

Là một thể loại trong đó giới tính của nhân vật bị lẫn lộn: nam hoá thành nữ, nữ hóa thành nam...

X
X