Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua 18+
Vinh Quang Kiếm
Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô
Helltaker
Komi không thể giao tiếp
Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Chủng Điền, Sinh Sinh Tể
Lục Tổng, Vợ Ngài Lại Lên Top Tìm Kiếm Nữa Rồi!
Vương Phi Thật Thích Trang Điểm
Vợ yêu cưới trước sủng sau
Linh Giai

Comic

Truyện tranh Châu Âu và Châu Mĩ