Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua 18+ Novel

Comedy

Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động, thường có các tình tiết gây cười, các xung đột nhẹ nhàng